Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 12 lipca 2019 r. o godzinie 15:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  3. Sprawy różne.