Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie  Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku  Województwa Podkarpackiego, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz.  1000  w sali  w sali bankietowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 10.

Proponowany porządek obrad:

  1. Stalowa Wola i powiat stalowowolski w polityce rozwoju województwa podkarpackiego.
  2. Projekty realizowane przez Gminę Miasto Stalowa Wola, Powiat Stalowa Wola oraz jednostki im podległe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  3. Kluczowe inwestycje o znaczeniu regionalnym na terenie Stalowej Woli i Powiatu Stalowowolskiego.
  4. Dyskusja i sprawy różne.