Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:30 w sali nr 144 a I piętro
w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji nr 4 z dnia 25.03.2019 r. oraz nr 5 z dnia 29.04.2019 r.
  2. Rozpatrzenie dwóch pism: Pana Kazimierza Surmacza Z- cy Dyrektora ds. Zarządzania Siecią w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z dnia  04.2019 r. znak: PZDW-WRp/5111B/12/2019 dotyczącego komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego w sprawie zmiany lokalizacji znaku typu D-42, ustawienia lustra drogowego oraz wyznaczenia oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu DW nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Pruchnik – Żurawica w m. Maćkowce, oraz pisma: Pani Alicji Pocałuń Wójta Gminy Dydnia z dnia 06.05.2019 r. znak: SG.030.14.2019. EK w kwestii poprawy standardu
    i bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej Nr 835.
  3. Sprawy różne.