Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:30 w sali nr 144 a I piętro
w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji nr 5 z dnia 26.04.2019 r. oraz nr 6
    z dnia 27.05.2019 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
  3. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podkarpackim.
  4. Sprawy różne.