Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie  się w dniu 19 czerwca 2019 r. w sali 149 o godz. 16:00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa
    w realizacji projektu pn. „Przygotowanie polskich i słowackich kadr do obsługi transgranicznego szlaku dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego „Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji mikroprojektu „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”, w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
  3. Przedstawienie planu wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP na III kwartał 2019 r.
  4. Przedstawienie zadań zrealizowanych przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną w II kwartale 2019 r.
  5. Sprawy różne.