Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu  19 czerwca 2019r. o godzinie 13.00 w sali nr 149 w budynku  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołów nr 7 i 8.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim na lata 2019-2023.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację
    I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2019”
  5. Sprawy różne.