Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali 212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych
    w Mielcu przy ul. Korczaka 4.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wydzierżawianej powierzchni przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Jednostkom Samorządu Terytorialnego realizującym zadania inwestycyjne w 2019 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.
  5. Informacja dotycząca dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu wojewódzkiego za rok 2018.
  6. Sprawy różne.