Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. o godzinie 10:30 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu występowania przez mieszkańców Województwa Podkarpackiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
  2. Sprawy różne.