Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 r. o godz. 13.30 w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie ul.   Warzywna 1.

Zbiórka uczestników posiedzenia w holu budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie o godzinie 1255.  

Wyjazd busem z parkingu Urzędu Marszałkowskiego nastąpi punktualnie o godzinie 1300.

Porządek obrad przewiduje:

1. Działalność policealnych szkół medyczno-społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Program:

1. Baza dydaktyczna i profil działalności medyczno-społecznych szkół policealnych na przykładzie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (zapoznanie się z pracowniami szkoły).

2. Problemy wojewódzkich szkół policealnych:

-   prezentacja Oddziału edukacji,

-   krótkie wystąpienia dyrektorów medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

3.  Dyskusja.

4.  Podsumowanie dyskusji, wnioski.