Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku  Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku  Województwa Podkarpackiego, które odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 9:30 w sali 212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy  al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
  3. Sprawy różne.