Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie  się w dniu 26 kwietnia 2019 r. w sali 149 o godz. 15.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia  21  marca 2019r.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia  woli podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim ( Rzeczpospolita Polska) a Województwem Maramuresz (Rumunia).

3.Przedstawienie aktualnych  trendów i walorów gospodarki turystycznej Podkarpacia przez Pana  Marcina Kapustę – Wiceprezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej „Bieszczady.

4.Sprawy różne.