Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali nr 149 I piętro
w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
  w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu konkursowego: „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych
  w pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II
  w Krośnie.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego
  w Jarosławiu.
 8. Wstępna informacja o sytuacji finansowej podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego za 2018 r.
 9. Uchwała Nr 32/801/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
  z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 rok podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 10. Sprawy różne.