Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godzinie 14:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 5/2019.
  2. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w I kwartale 2019r.
  3. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  4. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  5. Sprawy różne.