Posiedzenie Komisji Statutowej Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godzinie 8:00 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 2/19 z posiedzenia Komisji Statutowej.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Podkarpackiego.
  3. Sprawy różne.