Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 9:00 w sali 212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  2. Informacja nt. stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  3. Sprawy różne.