Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz.9.00 w sali 144a w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

               Porządek obrad przewiduje:

1.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenie komisji z dnia 25  2019r.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały  Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej  Biblioteki Publicznej  w Rzeszowie.

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie rozwiązania Medyczno -Społecznego Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

4.     Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie  woli  przekazania do prowadzenia Powiatowi Łańcuckiemu  Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie  oraz Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie.

5.    Sprawy  różne.