Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:30 w sali nr 147 I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie

Porządek  posiedzenia przewiduje:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji nr 3 z dnia 11.02.2019 r.
 2. Wyniki badań: Bierni zawodowo na Podkarpaciu – charakterystyka i możliwości aktywizacji.
 3. Wyniki badań: Klienci powiatowych urzędów pracy na Podkarpaciu – jak widzą swoje szanse na rynku pracy.
 4. Rozpatrzenie trzech pism: przekazanego przez Panią Joannę Szozda Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego z dnia 29.01.2019 znak: DT-I.8026.12.2019.MF dotyczące wystąpienia Radnych Rady Miejskiej
  w Brzozowie z dnia 21.01.2019 r. w sprawie zaopiniowania organizacji
  i koordynacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Województwa (miejscowości: Humniska, Turze Pole, Stara Wieś i Grabownica Starzeńska); a także pisma Pana Marcina Kut Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 8.02.2019 r. znak: P.7226.1/2019.FP zawierającego prośbę o pomoc
  w rozwiązaniu problemów, dotykających Gminę Wiśniowa jakim jest stan techniczny dróg wojewódzkich DW 988 i DW 986; oraz pisma Pana Józefa Sobańskiego Sołtysa sołectwa Maćkowice z dnia 20.02.2019 r. w sprawie zmiany lokalizacji znaku D-42, postawienia lustra na skrzyżowaniu, oraz usytuowania przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 w miejscowości Maćkowice.
 5. Sprawy różne.