Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 21 marca 2019 r. w sali 147 o godz. 11.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia  21 lutego 2018r.

2.Plan wyjazdów zagranicznych  pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na II kwartał 2019r.

3.Przedstawienie zadań zrealizowanych przez Podkarpacką  Regionalną Organizację Turystyczną w I kwartale  2019 roku.

4.Sprawy różne.