Wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 20 marca 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej ul. Lwowska 60 w Rzeszowie.

Zbiórka uczestników posiedzenia w holu budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4
w Rzeszowie o godzinie 9:30.

Wyjazd busem z parkingu Urzędu Marszałkowskiego nastąpi punktualnie o godzinie 9:35.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

Część I rozpoczęcie o godzinie 10:00 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej ul. Lwowska 60 w Rzeszowie.

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji nr 3 z dnia 25.02.2019 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie.
  3. W ramach realizowanych planowanych zadań komisji i funkcjonowania kontroli zarządczej podmiotów leczniczych przez organ tworzący – posiedzenie
    w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
  4. Sprawy różne.

Część II rozpoczęcie o godzinie 13:00 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina ul. Szopena 2 w Rzeszowie.

  1. W ramach realizowanych planowanych zadań komisji i funkcjonowania kontroli zarządczej podmiotów leczniczych przez organ tworzący – posiedzenie
    w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.