Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

   Porządek obrad przewiduje:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenie komisji, z dnia 28 stycznia  2019r.

2.Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  za 2018r.

3.Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach   awansu zawodowego.

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno –Społecznej  dla Dorosłych  w Rzeszowie wchodzącej w skład Medyczno - Społecznego  Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno –Społecznej  dla Dorosłych  w Sanoku wchodzącej w skład Medyczno - Społecznego  Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno –Społecznej  dla Dorosłych  w Stalowej Woli wchodzącej w skład Medyczno - Społecznego  Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno –Społecznej  dla Dorosłych  w Przemyślu wchodzącej w skład Medyczno - Społecznego  Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno –Społecznej  dla Dorosłych  w Mielcu  wchodzącej w skład Medyczno - Społecznego  Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno –Społecznej  dla Dorosłych  w Jaśle wchodzącej w skład Medyczno - Społecznego  Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów  zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.

11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe-  rok szkolny 2018/2019.

12.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych  prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym  2019/2020 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne  dla uczniów zdolnych –szkolnictwo ogólne – rok szkolny  2019/2020.

13.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół   prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym  2019/2020 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne  dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny  2019/2020.

14. Sprawy  różne.