Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:30 w sali nr 144a I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji z dnia 30.11.2018 r.
    nr 1 oraz z dnia 6.12.2018 r. nr 2.
  2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji prac Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej za 2018 r.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego kandydata do składu Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.
  8. Sprawy różne.