Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r. w sali 149 o godz. 11.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 17 grudnia 2018r.

2.Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego  i przyjmowanych  osób i delegacji  przez  Urząd Marszałkowski  Województwa Podkarpackiego za IV kwartał 2018r.

3.Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Radnych Województwa Podkarpackiego za IV kwartał 2018roku.

4.Przyjęcie sprawozdanie z prac Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki  i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego za 2018 rok.

5.Sprawy różne.