Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu 15 lutego 2019 r. o godzinie 14:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 3/18.
  2. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 r.
  3. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie trybu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji dotyczących zadań lub działalności Marszałka, Zarządu Województwa Podkarpackiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
  4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Pracy Komisji Głównej w 2018 roku.
  5. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  6. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  7. Sprawy różne.