Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 11 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica Pustków Osiedle 26A, 39-206 Pustków Osiedle.

Zbiórka uczestników posiedzenia w holu budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4
w Rzeszowie o godzinie 9:40.

Wyjazd busem z parkingu Urzędu Marszałkowskiego nastąpi punktualnie o godzinie 9:45.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń nr 1 z dnia 3.12.2018 r. oraz nr
    2 z dnia 5.12.2018 r.
  2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji prac Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
    i Zatrudnienia za 2018 r.
  3. Poprawa bezpieczeństwa na odcinku drogi wojewódzkiej nr 985 przebiegającej przez miejscowości Pustynia, Kozłów, Brzeźnica i Pustków.
  4. Sprawy różne.