Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. o godzinie 8.30 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

1. Przyjęcie protokołów Komisji nr 1/2018 - nr 3/2018
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony Środowiska za 2018r.
4. Sprawy różne.