Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 r. o godzinie 15:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 1/18.
  2. Przyjęcie protokołu nr 2/18.
  3. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku na 2019 r.
  4. Opracowanie planu Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 r.
  5. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w IV kwartale 2018 roku.
  6. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  7. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  8. Sprawy różne.