Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku  Województwa Podkarpackie odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz.  9:00  w sali  212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy  al.  Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  2. Informacja na temat stanu procedury zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na dzień
    30 września 2018 r.
  3. Sprawy różne.