Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie  się w dniu 17 grudnia  2018 r. w sali 149  o godz. 9.30 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

 Porządek obrad przewiduje:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego,  Świętokrzyskiego,  Warmińsko – Mazurskiego pod nazwą  Dom Polski Wschodniej w Brukseli.
  2. Plan wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podkarpackiego na I kwartał 2019 roku.
  3. Sprawy różne.