Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz.9.00 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

 Porządek obrad przewiduje:

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  projektu zmian w statucie  Wojewódzkiej  i Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Rzeszowie.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  określenia dochodów  gromadzonych  przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.

3.    Sprawy różne.