Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali nr 147 I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042.
  2. Sprawy różne.