Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018r. o godz.14.30 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

 Porządek obrad przewiduje:

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.  wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042.

2.    Sprawy różne.