Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018r. o godz. 11.00 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 Porządek obrad przewiduje:

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.  wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042.

2.    Sprawy różne.