Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, które odbędzie się w dniu 29 października 2018 r. o godz. 11:00 w sali 144  w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy  al.  Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.
  3. Sprawy różne.