Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 października 2018 r. w sali 147 o godz.10.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu nr 42 z poprzedniego posiedzenia Komisji : z dnia 24 września 2018r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie  wyrażenia woli kontynuacji realizacji projektu w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie  wyrażenia woli realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska –Białoruś – Ukraina 2014 -2020.
  4. Sprawy różne.