Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu  29 października 2018r. o godz. 11:15 w sali nr 149 w budynku  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  2. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o działalności na terenie województwa podkarpackiego w 2017r.
  3. Informacja Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
    w Rzeszowie o działalności na terenie województwa podkarpackiego
    w 2017r.
  4. Sprawy różne.