Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 29 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali nr 147 I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji nr 47 z dnia 24.09.2018 r.,
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
  w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
  w Przemyślu.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
  w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień
  w Rzeszowie.
 4. Sprawy różne.