Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, które odbędzie  się w dniu 15 października 2018 o godz. 14.00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek posiedzenia przewiduje:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 2. Analiza odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Województwa, zgłoszone w pierwszym półroczu 2018 r.
 3. Analiza wykonania planu dochodów i wydatków budżetu województwa za
   I półrocze 2018 r.
 4. Analiza realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych w obszarze służby zdrowia wraz z kontrolą wdrażania programów restrukturyzacyjnych
  w jednostkach ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa.
 5. Analiza wyników wybranych kontroli zewnętrznych przeprowadzonych
  w Urzędzie Marszałkowskim i jednostkach podległych samorządowi województwa w I półroczu 2018, w tym wykonania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.
 6. Analiza realizacji wybranych inwestycji wojewódzkich z podziałem na powiaty na drogach wojewódzkich, wspólnie  z samorządami innych szczebli.
 7. Analiza gospodarki mieniem Województwa Podkarpackiego.
 8. Analiza realizacji programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”
 9. Analiza połączenia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.
 10. Rozpatrzenie skargi pani Agnieszki Mnich na działania przedstawicieli Zarządu Województwa Podkarpackiego i pracowników Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego.
 11. Sprawy różne.