Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. o godzinie 16:00 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 54/18.
  2. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  3. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w III kwartale 2018 r.
  4. Przedłożenie informacji o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Sejmiku i Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w 2018 r.
  5. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  6. Sprawy różne.