Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9:15 w sali nr 144a I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek  posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu nr 44/2018.
 2. Przyjęcie protokołu nr 45/2018.
 3. Przyjęcie protokołu nr 46/2018.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
  z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Lutowiska.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały LIII/901/18 oraz Uchwały Nr LIII/900/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2018r.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu WORD w Tarnobrzegu.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu WORD w Rzeszowie.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu WORD w Krośnie.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu WORD w Przemyślu.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2018 roku.
 11. Informacja nt. budowy chodników w ciągach dróg wojewódzkich realizowanych wspólnie z samorządami województwa podkarpackiego.
 12. Informacja na temat planu realizacji inwestycji drogowych na DW.
 13. Informacja PZDW w Rzeszowie o realizacji inwestycji drogowych na DW.
 14. Informacja o wykorzystaniu infrastruktury "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie".
 15. Sprawy różne.