Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie  Komisji odbędzie się w dniu  24 września 2018r. o godz. 8.45 w sali nr 147 w budynku  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 Porządek obrad przewiduje:

 
  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.
  3. Informacja na temat przygotowania i realizacji inwestycji przeciwpowodziowych w świetle Uchwały Nr XXV/451/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 września 2012r.
  4. Informacja na temat przygotowania realizacji inwestycji przeciwpowodziowych po nowelizacji Prawa wodnego.
  5. Rozwój agroturystyki i ekologii w województwie podkarpackim.
  6. Sprawy różne.