Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 24 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9:30 w sali nr 147 I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołów z ostatniego posiedzenia Komisji nr 45 z dnia 10.07.2018 r., oraz nr 46 z dnia 27.08.2018 r.
  2. Uchwała Nr 465/9737/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
    z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za
    I półrocze 2018 roku.
  3. Informacja o wynikach finansowych podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w porównaniu czerwiec 2018 r. do czerwca 2017 r.
  4. Informacja o wynikach finansowych i działalności leczniczej za 2017 r. podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Podkarpackiego jest organem tworzącym.
  5. Sprawy różne.