Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie  się w dniu 24 września 2018 r. w sali 212 /II piętro/ o godz.9.15 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu nr 41z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 27 sierpnia 2018r.
  2. Plan wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa podkarpackiego na IV kwartał 2018r.
  3. Sprawy różne