Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 24 września /poniedziałek/ 2018 r. o godz. 8:15 w sali 212  w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu Nr 49 z dnia 27 sierpnia z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie /Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata  2014 – 2020.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie /Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata  2014 – 2020.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2018 – 2021.
  6. Informacja o przebiegu  wykonania  za I półrocze 2018r. planów finansowych instytucji kultury  podległych Samorządowi Województwa.
  7. Informacja – efekty z realizacji trzyletniego Programu ”Bardzo Młoda Kultura w Województwie Podkarpackim 2016 – 2018”.
  8. Sprawy różne.