Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu 13 września 2018 r. o godzinie 15:00 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 53/18.
  2. Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu województwa podkarpackiego za I półrocze 2018 r.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania śp. Księdzu Prałatowi Stanisławowi Lei Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Pani Elżbiecie Rączy Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Panu Mateuszowi Szpytmie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
  6. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  7. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  8. Sprawy różne.