Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:30 w sali nr 144a I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji nr 44 z dnia 25.06.2018 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego
  w Żurawicy.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 60,66 m2 przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.
 9. Informacja o bieżącej sytuacji w szpitalach wojewódzkich w związku
  z zawarciem porozumienia w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
 10. Sprawy różne.