Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej, które odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godzinie 15:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 51/18.

2. Przyjęcie protokołu nr 52/18.

3. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.

4. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w II kwartale 2018 r.

5. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.

6. Sprawy różne.