Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godzinie 9:00 w sali nr 144a budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/421/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany statutu Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

2. Informacja na temat funkcjonowania Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w latach 2014-2020.

3. Sprawy różne.​