Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  Sejmiku Województwa Podkarpackiego, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018r. o godz. 9.30 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 20222.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
  4. Sprawy różne.