Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 czerwca /poniedziałek/ 2018r. o godz. 9.00 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu Nr 47 z dnia 28 maja   2018r. z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/463/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2017 – 2019.
  4. Informacja - Wspieranie produkcji filmowych na terenie województwa podkarpackiego dzięki powstałemu w 2017 r. Podkarpackiemu Regionalnemu Funduszowi Filmowemu.
  5. Sprawy różne.