Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz.10.00 w sali 149 I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu nr 39 z dnia 28 maja 2018r. z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Sprawozdanie z wykonania kontraktu IPBU.04.01.00-00-016-00 na utworzenie  i prowadzenie polskiego Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA - BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie – Service Contract IPBU.04.01.00-00-016/16-00 „ Establishing the Branch Office of the ENI cross- border Cooperation Programme Poland –Belarus – Ukraine 2014- 2020 in Rzeszow,Poland”.
  3. Plan wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na III kwartał 2018r.
  4. Sprawy różne.